top of page
Image by Jez Timms

Makaleler

Boşanma davası, Türk Medeni Kanunu'na göre evliliğin sona ermesi davasıyla açılan bir davaya verilen isimdir. Boşanma davası, evlilik birliği içinde yaşanan ciddi sorunların sonucu açılabileceği gibi, çekişmeli veya anlaşmalı olarak da açılabilir.

Boşanma davasının açılması için öncelikle evlilik süresinin ortaya çıkan belirtilerini belirlemesi ve evliliğinin artık sürdürülemeyeceği belirtilmesi gerekmektedir. Boşanma davası için en az 1 yıl evli olunması gerekmektedir.

Boşaltma davası iki şekilde açılabilir. Bunlar;

  1. Anlaşmalı Boşanma: Eşlerin, boşanma konusunda anlaştıkları alanlarda açılan dava türleri. Bu durumdaki eşler, boşanma sözleşme adı verilen bir anlaşma yaparak tüm konuları kendi aralarında kararlaştırır. Anlaşmalı boşanma davalarında süreç, diğer davaların aksine daha kısa sürer ve mahkeme, usulü onaylayarak boşanmayı bitirir.

  2. Çekişmeli Boşanma: Eşlerin anlaşamadıkları kısımlar açılan boşanma davası türüdür. Bu durumdaki mahkeme, uluslararası iddia ve savunmalarını dinleyerek karar verir. Bu tür davalar, genellikle daha uzun sürer ve maddi-manevi tazminat, velayet, nafaka gibi bir mahkeme kararı verilir.

Boşanma davası süreci, dava türüne göre değişir. Ancak genel olarak süreç, dilekçenin verilmesi, yargılamaların yapılması, delillerin öngörülmesi, kararın verilmesi ve kararın kesinleşmesi kararlarından oluşur.

Boşanma davası açmak isteyenler, hukuki destek alarak yürümelerini tavsiye ederiz. Uzman bir avukat, çocukları ve yasal yollarını koruyarak boşanma işlemini daha hızlı ve işlemcisel bir şekilde sonuçlandırmayı sağlayabilir.

Kıdem Tazminatı

İşçi ve işveren arasında yaşanan uyuşmazlıkların en sık görülen konularından biri olan kıdem tazminatı ve işçilik alacakları, iş hayatında önemli bir yer tutmaktadır. İşçinin çalıştığı süre boyunca kazandığı hakların korunması ve işverenin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi, iş ilişkisinin sürdürülebilirliği açısından oldukça önemlidir. Ancak, işçi ve işveren arasında zaman zaman farklı görüşler ortaya çıkabilmekte ve uyuşmazlıklar yaşanabilmektedir.
Kıdem Tazminatı 

Kıdem tazminatı, işçinin belirli bir süre boyunca işverenle çalıştıktan sonra işten ayrılması halinde ödenen bir tazminattır. Kıdem tazminatı, işçinin işyerindeki hizmet süresi, son brüt ücreti ve kanunlar tarafından belirlenen katsayı oranlarına göre hesaplanır. İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar, işçinin kıdem tazminatı hakkının ihlali ile ilgilidir.

İşçinin kıdem tazminatı hakkını ihlal eden durumlar arasında işverenin işçiyi haksız yere işten çıkarması, işverenin işçinin tazminatını ödememesi veya ödeme konusunda sorunlar yaşaması gibi durumlar yer alır. İşçi, kıdem tazminatı hakkının ihlal edildiği durumlarda, iş mahkemesine başvurarak haklarını savunabilir.

İşçilik Alacakları Uyuşmazlıkları

İşçilik alacakları, işçinin çalıştığı dönemde ücretlerinin yanı sıra fazla mesai, izin ücretleri, bayram ve prim gibi haklarını kapsayan alacaklardır. İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar, işçinin işverene karşı işçilik alacaklarının tahsili ile ilgilidir.

İşveren, işçinin haklarına saygı duymadığı takdirde işçi, işverene karşı işçilik alacaklarının tahsili için iş mahkemesine başvurabilir. Mahkeme, işçinin haklarını koruyacak şekilde karar verir ve işverenin işçinin haklarını ödemesini emreder.

Sonuç olarak, kıdem tazminatı ve işçilik alacakları, işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların en sık rastlanan konularıdır. İşçinin haklarının korunması ve işverenin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için işçi ve işveren arasındaki sorunların doğru bir şekilde çözülmesi gereklidir. İşçi ve işverenin, uyuşmazlıkların çözümü için arabuluculuk veya tahkim gibi alternatif yolları da kullanabilecekleri unutulmamalıdır.

bottom of page